Legislativa

V této části nyní řešitelský tým plánu ukládat legislativu přímo související s publikovanými informacemi na Geoportálu CEPK.

Vyhláška č.3/2007 Sb. o celostátním dopravním infromačním systému je uvedena v souvislosti s aplikací Uzavírky a částí Správní rozhodnutí jejichž informační obsah je naplňován dle §1 písmene e) uvedené vyhlášky.


Aktuality

O projektu výzkumu a vývoje

21. 01. 2011 Portál CEPK byl vytvořen v rámci projektu výzkumu a vývoje „CG742-064-120 Definice standardů pro využití centrální evidence komunikací organizacemi územní samosprávy využívající GIS“. Projekt je realizován za finanční dotace České republiky – Ministerstva dopravy a jeho dokončení je plánováno v roce 2011.

Sčítání dopravy

17. 01. 2011

Sekce Dopravní inženýrství je nyní zastopena jednou aplikací Sčítání dopravy.

Aplikace poskytuje v interaktivní mapě informace o dopravních intenzitách za dvě sčítací období 2000 a 2005.

Pasport komunikací

17. 01. 2011 Aplikace Pasport komunikací čerpá informace ze systému hospodaření s mosty - Bridge Management system (BMS), kde je v současné době evidováno více než 18 000 mostů a z datových registrů Informačního systému majetek a pasport (ISMaP).
zobrazit více novinek