Správní rozhodnutí

Typ Popis omezení Platnost od Platnost do Vydal
Uzavírka za provozu Jedná se o přechodnou úpravu provozu po dobu rekonstrukce mostu stanovením dopravního značení v úseku mostu ev. č. 483 - 013 přes potok Lomná ve Frenštátě pod Radhoštěm na silnici II. třídy číslo II/483 a na pozemku parc. č. 4305/1, 4345/1, 4467/1, 4467/ 14.11.2007 6.4.2010 Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
Uzavírka úplná zrušené připojení silnice II/180 v úseku od křižovatky s místní komunikací vedoucí do Štěnovic po křižovatku se silnicí I/20 1.3.2008 31.12.2010 Magistrát města Plzeň
Uzavírka úplná silnici č. I/57 km cca 85,5 v k.ú. Fulnek, směr Opava, výstavba obchvatu -D 47 20.11.2008 31.8.2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Uzavírka úplná Výstavba II. etapy obchvatu města Nymburk - úplná uzavírka části silnice č. III/27517 v k.ú. Nymburk a Bobnice 3.2.2009 31.10.2010 Městský úřad Nymburk
Zvláštní užívání – inženýrské sítě rekonstrukce stávajícího mostu 25.2.2009 20.2.2010 Městský úřad Tišnov
Uzavírka úplná úplná uzavírka místní komunikace v ulici Bahenní ve Strakonicích, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Leknínová a Labutí 26.2.2009 25.2.2010 Městský úřad Strakonice
Uzavírka úplná úplná uzavírka místní komunikace v ulici Bahenní ve Strakonicích, v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Leknínová a Labutí 26.2.2009 25.2.2010 Městský úřad Strakonice
Uzavírka úplná Dlouhodobá uzavírka silnice III/bez evidenč. čísla - úsek - Dolní Rychnov - Březová z důvodů výstavby stavebních objektů novostavby rychlostní silnice R6 - mimoúrovňové křižovatky, nadjezdu komunikace a přeložku silnice III/21022. 15.4.2009 14.4.2010 Městský úřad Sokolov
Uzavírka úplná Uzavírka silnice III/43826 v úseku Kurovice - Tlumačov z důvodu výstavby Rychlostní silnice R55, stavba Hulín - Skalka 10.5.2009 30.11.2010 Městský úřad Holešov
Uzavírka úplná Ostrava, silnice č. I/56 - ul. Cihelní, od křižovatky s MK – ul. Sládková po křižovatku s MK – ul. Zelná - stavba Prodloužená Místecká 18.5.2009 22.11.2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Uzavírka částečná výstavby vjezdové rampy do tunelu Městského okruhu 25.5.2009 20.5.2010 Magistrát Hl. města Prahy
Uzavírka částečná Hrádek,silnice č. I/11 km cca 338,000 – 341,000, průtah obci -výstavba opěrných zdí 15.6.2009 22.11.2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Uzavírka za provozu Velká Polom-Morké Lazce,silnice I/11-zajištění stavby "Silnice I/11-Mokré Lazce 15.6.2009 22.11.2010 Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Uzavírka částečná výstavby městského okruhu a přeložky inženýrských sítí 1.7.2009 30.9.2010 Magistrát Hl. města Prahy
Uzavírka úplná Uzavírka mostku přes Hornojílovský potok z důvodu havarijního stavu mostku 22.7.2009 31.12.2010 Městský úřad Jílové, okr. Děčín
Uzavírka částečná Přechodná úprava provozu na silnici III/4865 (v km cca 3,342) v místě mostu ev .č. 4865-2 přes potok Javorníčka v obci Lichnov u Nového Jičína z důvodu špatného stavebně technického stavu mostního objektu. 10.8.2009 24.9.2010 Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
Uzavírka úplná Zvláštní užívání komunikace č. III/26223 s částečnou a úplnou uzavírkou - po úsecích 1) mezi čp. 378 až čp. 25 ul. Děčínská - v délce cca 150m - V. etapa v cca 0.236 až 0.386 km staničení komunikace 2) mezi čp.17 až čp. 372 – ul. Palackého – v délce 24.8.2009 31.5.2010 Magistrát města Děčín
Uzavírka úplná Silnice III/04815 v úseku staničení km 2,810 až 3,370 v k.ú. Bernartice nad Odrou uzavřena z důvodu opravy opěrné zdi u toku Odry. 24.8.2009 31.5.2010 Městský úřad Nový Jičín
Uzavírka částečná výstavba protipovodňových opatření 28.8.2009 14.2.2010 Magistrát Hl. města Prahy
Uzavírka za provozu umístění stavebního zařízení a pro skládku materiálu 28.8.2009 31.5.2010 Magistrát Hl. města Prahy