Aplikace - souhrnně

Aplikace nabízí informace prostřednictvím interaktivní mapy. Uživateli to umožňuje sledovat jevy z určitého místa na pozemní komunikaci ve vzájemných polohových vztazích.

Aplikace jsou začleněny do následujících tématických celků.

Správa a provoz

Tato skupina aplikací má nyní jediného reprezentanta - Uzavírky. Publikuje infromace o úplných či částečných uzavírkách pozemních komunikací.

Pasport komunikací

Informace o fyzických prvcích pozemních komunikací (mosty, tunely, svodidla, dopravní značení, reklamy, doprovodná zeleň atp.), kterým se říká souhrnně neproměnné parametry, jsou nyní publikovány jednou aplikaci.

Dopravní inženýrství

Aplikace z oblasti dopravního inženýrství poskytují v interaktivní mapě informace o dopravních intenzitách za dvě sčítací období 2000 a 2005. Nové sčítání 2010 bude publikováno jakmile budou výsledky k dispozici - předpokládáme během 1. pololetí 2011.

Aktuality

O projektu výzkumu a vývoje

21. 01. 2011 Portál CEPK byl vytvořen v rámci projektu výzkumu a vývoje „CG742-064-120 Definice standardů pro využití centrální evidence komunikací organizacemi územní samosprávy využívající GIS“. Projekt je realizován za finanční dotace České republiky – Ministerstva dopravy a jeho dokončení je plánováno v roce 2011.

Sčítání dopravy

17. 01. 2011

Sekce Dopravní inženýrství je nyní zastopena jednou aplikací Sčítání dopravy.

Aplikace poskytuje v interaktivní mapě informace o dopravních intenzitách za dvě sčítací období 2000 a 2005.

Pasport komunikací

17. 01. 2011 Aplikace Pasport komunikací čerpá informace ze systému hospodaření s mosty - Bridge Management system (BMS), kde je v současné době evidováno více než 18 000 mostů a z datových registrů Informačního systému majetek a pasport (ISMaP).
zobrazit více novinek