Uzavírky

Vstup do aplikace   Ovládání aplikace

Zdroj informací

Aplikace Uzavírky čerpá informace ze zdroje, který je legislativně podporován a pokrývá celou síť pozemních komunikací ČR od dálnic až po místní komunikace.

Zdrojem je "Centrální evidence uzavírek a zvláštního užívání pozemních komunikací" (dále jen CEU). Zřízení a provozování CEU je uloženo zákonem 13/1997 Sb., §29a odst.1, písm. b) a c), dále je součástí Vládou schváleného projektu realizace "Jednotného systému dopravních informací pro ČR" (JSDI), a to usnesením č. 590 ze dne 18. května 2005. CEU zároveň komplexně ošetřuje zákon č. 361/2000 Sb. v § 124, odst. 3 uložením povinnosti poskytovat dopravní informace Silničními správními úřady do JSDI.

Obsah informací: metadata

Aktuálnost informací

Perioda aktualizace dat z CEU pro aplikaci Uzavírky není zatím pevně stanovena.

Ukázky z aplikace Uzavírky


Aktuality

O projektu výzkumu a vývoje

21. 01. 2011 Portál CEPK byl vytvořen v rámci projektu výzkumu a vývoje „CG742-064-120 Definice standardů pro využití centrální evidence komunikací organizacemi územní samosprávy využívající GIS“. Projekt je realizován za finanční dotace České republiky – Ministerstva dopravy a jeho dokončení je plánováno v roce 2011.

Sčítání dopravy

17. 01. 2011

Sekce Dopravní inženýrství je nyní zastopena jednou aplikací Sčítání dopravy.

Aplikace poskytuje v interaktivní mapě informace o dopravních intenzitách za dvě sčítací období 2000 a 2005.

Pasport komunikací

17. 01. 2011 Aplikace Pasport komunikací čerpá informace ze systému hospodaření s mosty - Bridge Management system (BMS), kde je v současné době evidováno více než 18 000 mostů a z datových registrů Informačního systému majetek a pasport (ISMaP).
zobrazit více novinek