Mapové služby


Nabídka mapových služeb je určena organizacím, kteří si vytvářejí vlastní GIS.

Všechny níže uvedené mapové služby používá také Geoportál CEPK v části Aplikace.

Mapová služba s dlaždicovou cache obsahuje podkladovou mapu:
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/mapa_ndic_1012/MapServer

Mapová služba s ortofoto - poskytuje CENIA:
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/ortofoto/MapServer


Adresa složky se službami jednotlivých témat pozemních komunikací:

http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/
nabízí následující služby-témata:

Sčítání dopravy
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/CSD_vysledky/MapServer
Centrální evidence uzavírek
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/DMVS_CEU/MapServer
Bezpečnostní zařízení
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/DMVS_ISMaP_bezpecnost/MapServer
Dopravní značení a reklamy
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/DMVS_ISMaP_doprznac/MapServer
Objekty - mosty, podjezdy a tunely
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/DMVS_ISMaP_objekty/MapServer
Pasport zeleně
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/DMVS_ISMaP_zelen/MapServer


Pomocná mapová služba obsahuje administrativní jednotky pro prostorové dotazy:
http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/DMVS/admin/MapServer


Postup připojení mapových sad v sytémech ESRI:

  • V ArcCatalogu je potřeba vytvořit připojení k ArcGIS Serveru: http://cepk-map.vars.cz/ArcGIS/rest/services/

  • Mapové služby naleznete ve složce Veřejné.

  • Dále vyberete z nabídky služeb uvedených výše a začleníte je to vlastního systému.

Aktuality

O projektu výzkumu a vývoje

21. 01. 2011 Portál CEPK byl vytvořen v rámci projektu výzkumu a vývoje „CG742-064-120 Definice standardů pro využití centrální evidence komunikací organizacemi územní samosprávy využívající GIS“. Projekt je realizován za finanční dotace České republiky – Ministerstva dopravy a jeho dokončení je plánováno v roce 2011.

Sčítání dopravy

17. 01. 2011

Sekce Dopravní inženýrství je nyní zastopena jednou aplikací Sčítání dopravy.

Aplikace poskytuje v interaktivní mapě informace o dopravních intenzitách za dvě sčítací období 2000 a 2005.

Pasport komunikací

17. 01. 2011 Aplikace Pasport komunikací čerpá informace ze systému hospodaření s mosty - Bridge Management system (BMS), kde je v současné době evidováno více než 18 000 mostů a z datových registrů Informačního systému majetek a pasport (ISMaP).
zobrazit více novinek