Pasport komunikací

Vstup do aplikace   Ovládání aplikace

Zdroj informací

Aplikace Pasport komunikací publikuje současně více datových vrstev:

  • Objekty (mosty a ostatní objekty)
  • Dopravní značení
  • Reklamy
  • Bezpečnostní zařízení
  • Doprovodná zeleň

Vrstvy lze kombinovat - uživatelsky zapínat a vypínat.

Vrstva Objekty (mosty a ostatní objekty) čerpá informace ze systému hospodaření s mosty - Bridge Management system (dále BMS). BMS je expertní systém, který slouží k evidenci mostních objektů pro všechny správce pozemních komunikací na území České republiky, k posuzování mostních objektů z hlediska jejich stavu, zatížitelnosti a použitelnosti a ke stanovení nutné údržby, oprav nebo rekonstrukce.

Z tohoto zdroje získáte kvalitní informace o hodnocení mostů, neboť BMS sjednocuje metodiku hodnocení stavu mostních objektů a hospodaření s nimi.

V BMS je v současné době evidováno více než 18 000 mostů z toho:
923 mostů na dálnicích a rychlostních komunikacích
3 475 mostů na I. třídách
4 534 mostů na II. třídách
8 124 mostů na III. třídách

Kromě mostů jsou v BMS evidovány podjezdy (s vazbou na most) a tunely.

Další vrstvy čerpají informace z datových registrů Informačního systému majetek a pasport (ISMaP).

Obsah informací: metadata

Aktuálnost informací

Perioda aktualizace dat z BMS a ISMaP pro aplikaci Pasport komunikací není zatím pevně stanovena.

Aktuality

O projektu výzkumu a vývoje

21. 01. 2011 Portál CEPK byl vytvořen v rámci projektu výzkumu a vývoje „CG742-064-120 Definice standardů pro využití centrální evidence komunikací organizacemi územní samosprávy využívající GIS“. Projekt je realizován za finanční dotace České republiky – Ministerstva dopravy a jeho dokončení je plánováno v roce 2011.

Sčítání dopravy

17. 01. 2011

Sekce Dopravní inženýrství je nyní zastopena jednou aplikací Sčítání dopravy.

Aplikace poskytuje v interaktivní mapě informace o dopravních intenzitách za dvě sčítací období 2000 a 2005.

Pasport komunikací

17. 01. 2011 Aplikace Pasport komunikací čerpá informace ze systému hospodaření s mosty - Bridge Management system (BMS), kde je v současné době evidováno více než 18 000 mostů a z datových registrů Informačního systému majetek a pasport (ISMaP).
zobrazit více novinek